ROGER-GPS Oy

Historiaa

Satelliitin radiosignaalin käyttö navigoinnissa syntyi Johns Hopkinsin yliopistossa, kun Sputnik 1:n signaalia mitattiin satelliitin lentäessä Yhdysvaltojen yli lokakuussa 1957. Yhdysvaltain laivaston Polaris-ohjuksin varustettujen ydinsukellusveneiden paikantamista varten kehitettiin 1950-luvun jälkipuolelta alkaen ja 1960-luvun puolivälissä valmiiksi Transit-navigaatiosatelliittijärjestelmä, joka oli Yhdysvaltain laivaston käytössä kunnes GPS korvasi sen 1990-luvulla. Yhdysvallat on 1970-luvulta alkaen panostanut 35 miljardia dollaria GPS-järjestelmään ja sen vuosikustannus on miljardi dollaria.

Suomessa satelliittipaikannustoistimien kehitys alkoi 2000 luvun alkupuolella yhdessä Viestintäviraston kanssa. Sparklike Oy toimitti ensimmäiset toistimet vuonna 2005 suomalaisille asiakkaille. Vuonna 2007-2008 tehtiin standardin ETSI EN 302 645 ensimmäinen versio yhdessä edellä mainittujen suomalaistahojen kanssa (sekä Viestintävirasto että Sparklike osallistuivat standardin määrittelyyn). Helmikuussa 2009 kun standardi oli loppusyksystä 2008 julkaistu ja tiedustelut useiden ETSI maiden osalta tehty regulaattorien lupamenettelystä ja näytti selvältä että laitteiden myynti vähintäänkin ETSI maihin oli mahdollista, perustettiin tytäryhtiö Roger-GPS Oy jatkamaan ja edelleen kehittämään satelliittipaikannustoistimia ja siihen perustuvia ratkaisutuotteita.

 

Tänään

Satelliittien välittämään navigointisignaaliin perustuvien järjestelmien (GNSS - Global Navigation Satellite System) määrä ja käyttö on räjähdysmäisesti kasvanut viimeisenä kymmenenä vuotena. Uusia navigointisatelliittisignaalia (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) hyödyntäviä sovelluksia, palveluita ja laitteita keksitään koko ajan lisää ja käytetään päivittäin. GNSS-järjestelmät toimivat luotettavasti ulkona avoimessa tilassa, mutta sisällä syntyy haasteita johtuen paikannussignaalin pienestä tehosta verrattuna esim GSM-puhelimeen.

 

Roger-GPS

Roger-GPS Oy on erikoistunut GNSS teknologian GPS & Glonass & Beidou & Galileo -toistimien valmistukseen. Asiakkaisiimme kuuluvat laajalti ottaen käyttäjätahot, jotka tarvitsevat luotettavaa GNSS palvelua myös sisätiloissa. Tahoja, jotka hyödyntävät tänä päivänä pääasiassa GNSS-signaalia ovat muun muassa viranomaiset: palo-, poliisi-, pelastuslaitokset, sairaalat, puolustusvoimat sekä liikenne- ja logistiikkayritykset, lentokentillä toimivat eri operaattorit, GPS -satelliittisignaalin aika- tai paikkatietoa hyödyntävät ohjelmisto- ja laitevalmistajat.

 

Roger-GPS Oy:n tuotteilla GNSS -signaali saadaan luotettavasti ja varmasti sisätiloihin ja paikkoihin (esim. tunnelit ja muut maanalaiset tilat) mihin se oli ennen mahdotonta. Toistimien käyttö Suomessa edellyttää Viestintäviraston ”Liikkuvan VHF/UHF-radio-laitteen” lupahakemuksen täyttämistä.

 

Roger-GPS Oy perustettiin helmikuussa 2009 jatkamaan Sparklike Oy:n aloittamaa GPS-toistintuotteiden tuotekehitystä, valmistusta ja markkinointia. Syyskuussa 2008 yritys esitteli maailman ensimmäinen tyyppihyväksytty (CE) GPS-toistimen. Ensimmäisen tyyppihyväksynnän tuotteelle teki Viestintävirasto ja sittemmin ETSI EN 302 645 standardin kehittyessä, tyyppihyväksyntä uudistettiin 2012 vuoden aikana. Tuotteiden valmistus on alusta asti tapahtunut Suomessa ja niin ne syntyvät tänäkin päivänä suomalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan toimesta. Viennin osuus liiketoiminnasta on ollut koko ajan yli 80% liikevaihdosta.

Sparklike myi Roger-GPS Oy osakkeet elokuussa 2012 Maktub Consulting Oy:lle, Naxim Oy:lle ja Simo Ruokolle.

Lisätiedot ja yhteydenotot
Jari Rautiainen
Director, Sales and Operations
Simo Ruoko
Managing Director and Partner