​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Roger-GPS Oy kehittää EU:n Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Hämeen ELY-keskuksen avulla uusia satelliittipaikannustoistimia, jotka mahdollistavat uuden sukupolven kokonaiskonseptiratkaisuja entistä turvallisempiin paikkatietoa hyödyntäviin toteutuksiin muun muassa rautatie- ja lentoliikenteessä sekä viranomaisviestinnässä (Galileo PRS). Hankkeessa kehitetään yrityksen laatujärjestelmät ISO 9001 ja 14001 sekä uudet toistimet. Hankkeen aikataulu on 21.10.2021 - 31.08.2022.

Roger-GPS Oy uusien toistimien kehityshanke mahdollistaa merkittävän viennin kasvun, paikallisen työllistämisen, vähähiilisyyden edistämisen, palveluliiketoiminnan kehittymisen ja digitaalisuuden entistä paremman hyödyntämisen.