GPS paikannus hälytysajoneuvoissa

Ajoneuvoissa paikannuksen perustiedon saamiseen käytetään Suomessa yleisimmin GPS -järjestelmää (Global Positioning System). Paloautoissa ja ambulansseissa käytetään nykyään operatiivisia tietojärjestelmiä, kuten PEKE tai vastaavat, joka tunnistaa sekä katuosoitteet että GPS -koordinaatit ja piirtää kartalle ajoreitin yksikön sen hetkisestä paikasta kohteeseen. Kun hätäkeskus hälyttää tehtävälle, hälytysilmoitukseen sisältyy myös kohteen paikkatieto joko katuosoitteena ja/tai koordinaatteina. 

Ongelma syntyy kun ajoneuvot ovat sisällä autohalleissa – GPS signaali ei läpäise rakennuksia – joten ajoneuvojen paikannusjärjestelmät eivät toimi kuten eivät tietojärjestelmätkään.

Ratkaisu

Autohalleihin on asennettu Roger-GPS toistimet, jotka toistavat GPS signaalin sisätiloihin. Rakennuksen sisällä olevat ajoneuvot pysyvät paikannuksen piirissä ja reitin piirto alkaa välittömästi hälytysilmoituksen tultua esim. PEKE-päätelaitteeseen. Ilman Roger-GPS toistinta yksikkö saa oman paikkansa vasta pitkän viiveen jälkeen, kun auto ajaa ulos avotaivaalle GPS-signaalin tavoitettavaksi.

GPS signaalin tärkeys otetaan nyt jo huomioon, kun suunnitellaan uusien asemien rakentamista ja/tai saneerauksia. Jo alkuvaiheessa varmistetaan, että GPS-toistimet on tilattu. Paikat suunnitellaan yleensä siten, että vesikaton läpi ei tarvitse tehdä ”ylimääräisiä” läpivientejä. Ulkoantennikaapeli vedetään valmiiksi esim. kattoikkunan tai savunpoistoluukun kautta, näin GPS-toistimet on helppo asentaa.

Jari Wilén, Viestipäällikkö, Keskisuomen Pelastuslaitos (www.keskisuomenpelastuslaitos.fi) kertoo:
”Meillä yksiköt, sekä paloautot että ambulanssit, paikantavat itsensä GPS:n avulla reittinavigointia varten. GPS-toistin kuuluu nykyaikaisen paloaseman ja ambulanssin sijoituspaikan vakiojärjestelmiin. Ilman toistinta lähtöaikaviive saattaa jopa kasvaa niissäkin tapauksissa, jossa kohde on kaukana tai ”oudolla” alueella. Hälytysvalmiudessa olevaa ajoneuvoa ei voi nykyaikana jättää paikannuksen ulkopuolelle muulloin kun jos se on korjaamolla tai muusta syystä pois pelistä. Roger-GPS toistimen merkitystä kuvaa myös se että minulle tulee välittömästi ilmoitus loppukäyttäjiltä, palomiehiltä ja sairaankuljettajilta, jos/kun toistin jollakin asemalla on syystä tai toisesta ollut pois päältä ”